Jdi na obsah Jdi na menu
 

Děkujeme kraji za příspěvek z rozpočtu v roce 2011

Poděkování Olomouckému kraji za finanční příspěvek v roce 2011

znakOLK.jpgPříjemce:  Obec Osek nad Bečvou (JSDHO Osek nad Bečvou)

Účel dotace:   Pořízení přenosného zásahového prostředku – nákup 1 ks přetlakového ventilátoru

Poskytnutá částka z rozpočtu Olomouckého kraje:  12 000,- Kč

Popis projektu – Dne 3.2.2011 byla podána, na Krajský úřad Olomouckého kraje, žádost o poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDHO z rozpočtu Olomouckého kraje 2011 se záměrem pořízení přenosného zásahového prostředku - 1 ks přetlakového ventilátoru pro potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Osek nad Bečvou. Po provedení finanční analýzy trhu, kde byly zjištěny částky, jež firmy požadují za kompletní dodávku výše zmíněného prostředku, bylo rozhodnuto o nákupu přetlakového ventilátoru PVP 23/GX 100 Papin 350 od společnosti Zahas, spol. s r.o. Následně byl tento nákup realizován a prostředek byl předán jednotce.

Využití příspěvku – Jedná se o nedílnou souimage00002.jpgčást minimálního vybavení JSDHO dle vyhlášky 247/2001 Sb. (novelizace 226/2005 Sb.) a dané dle standardů vybavení jednotek SDH obcí Olomouckého kraje. Přetlakový ventilátor je využíván jednotkami PO pro přetlakovou ventilaci v objektech zasažených zplodinami hoření a kouřem, přičemž nasazením tohoto zařízení  se zlepšuje vyhledávání potenciálně ohrožených osob v objektech a zlepšení podmínek u zásahu pro nasazené hasiče. V rámci koncepce vybavení JSDHO Osek nad Bečvou bude přetlakový ventilátor zařazen na prvním výjezdovém voze CAS 25/3500/200 M/2/Z, kde bude k okamžité dispozici při jakémkoliv typu události.

 Zhodnocení projektu – Nákupem tohoto prostředku došlo ke zkvalitnění vybavení jednotky. Díky tomuto zařízení, jež je v souladu se standardy požadovanými v rámci Olomouckého kraje, se podaří jej účinně nasadit tam, kde si vývoj zplodin požáru vyžádá využití výše zakoupeného věcného prostředku. Výhodou tohoto zařízení je i fakt, že se jedná o stavebnicový systém, ke kterému je možno zakoupit i další nástavbové moduly. Tím je hlavně modul určený k tvorbě hasící pěny, čímž se rozsah nasazení přetlakového ventilátoru zásadně rozšiřuje.

Příjemce:  Obec Osek nad Bečvou (JSDHO Osek nad Bečvou)

Účel dotace: Pořízení spojovacích a komunikačních prostředků - nákup       1 ks radiostanice Motorola GM 360

image00010.jpgPoskytnutá částka z rozpočtu Olomouckého kraje:  6 000,- Kč

Popis projektu – Dne 3.2.2011 byla podána, na Krajský úřad Olomouckého kraje, žádost o poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDHO z rozpočtu Olomouckého kraje 2011 se záměrem pořízení 1 ks radiostanice Motorola GM 360 pro potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Osek nad Bečvou. Po provedeném průzkumu trhu prodejců radiostanic bylo, jako nejvýhodnější nabídka, vyhodnoceno, že pro potřeby jednotky a úkolů, které jsou od ní očekávány, nejlépe vyhovuje zakoupení radiostanice typu Motorola GM 360 nabízených společností TOMI Czech, spol. s r.o. Následně byl tento nákup realizován a radiostanice byly jednotce firmou dodány.

Využití příspěvku – Jedná se o nedílnou součást minimálního vybavení JSDHO dle vyhlášky 247/2001 Sb. (novelizace 226/2005 Sb.) a dané dle standardů vybavení jednotek SDH obcí Olomouckého kraje. Radiostanice je užita pro zásahovou jednotku, která je používá při širokém spektru zásahů, kde je z hlediska bezpečnosti zasahujících členů JSDHO nutné udržovat neustálý komunikační kontakt řídících složek a mužstva s OPIS HZS Olomouckého kraje a dalších řídících struktur na místě zásahu. Umístění radiostanice je na výjezdovém voze DA 8 L/1/Z. Vozidlo je tak vybaveno dle standardu daného vyhláškou.  Potvrdilo se tak, že nákup takového typu prostředku bylo krokem správným směrem a radiostanice jednotka nasadila při několika technických zásazích a požárech.

 Zhodnocení projektu – Nákupem tohoto prostředku došlo ke zkvalitnění vybavení jednotky. Citelně tento prostředek chyběl tam, kdy bylo zapotřebí udržovat kontakt Operačního střediska a výjezdového dopravního automobilu. V případě povodní, živelních pohrom a dalších mimořádných událostí nebylo možno pomocí radioprovozu udržovat kontakt s osádkou dopravního automobilu.  Správnost a oprávněnost nákupu byla potvrzena již několika zásahy, kdy se podařilo, díky rychlému předání zprávy, pomocí radiostanice flexibilně jednotku nasadit na požadované místo zásahu.

Radek Buryánek, DiS.
Velitel JSDHO a SDH Osek nad Bečvou

 
 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< říjen >>
<< 2018 >>
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Statistiky

Online: 3
Celkem: 244562
Měsíc: 3246
Den: 90