Jdi na obsah Jdi na menu
 

Archiv 2012

Všem našim příznivcům přejeme klidné dny Adventu bez shonu při přípravě pečiva či dárků, příjemné svátky vánoční a pohodový vstup do nového roku 2013.

Připomínáme členům, kteří jsi jsou vědomi, že ještě neuhradili letošní členský příspěvek, aby tak učinili do 15. prosince 2012, jinak budou ještě informování starostou SDH, příp. následně vyřazeni z našeho SDH.

Školení zásahové jednotky
 
Z aktivit MHDne 5.11. proběhlo ve spolupráci s patronem jednotky, mjr. Ing. Ocelkou, školení naší jednotky na zásah v zakouřeném prostředí, výcvik s dýchací technikou a seznámení s metodikou zásahu v uzavřených prostorech. Školení bylko velmi plodné po praktické i teoretické stránce. Foto zde.


20.10.2012 se naši MH zúčastniil drakiády, pořádané na poli směrem k vlakové zastávce. Foto zde.
06.10.2012 jsme se tradičně vypravili s MH na branný závod do Přestavlk. Foto zde.

Shromáždění Zasloužilých hasičů okresu Přerov
Dne 19. října do Oseka zavítala význačná návštěva. Několik desítek nositelů Řádu sv. Floriána a titulu “Zasloužilý hasič” se sešlo na odpoledním shromáždění v naší hasičské zbrojnici. Měli jsme tu čest hostit jejich výroční setkání. V jejich řadách máme také své členy – bratra Hrabala, Břežného a R. Vaňka. Pro hosty byl připraven úvod v hasičské zbrojnici, kde byli seznámeni velitelem a starostou sboru s historií a současnou činností dobrovolných hasičů v Oseku a celou obec v širším kontextu, včetně historických reálií, představil starosta obce p. Martin Engl. Poté následovala prohlídka farního kostela a právě rekonstruovaného areálu hřbitova a ohradní zdi. Všeho se fundovaně zhostil pan farář Bilinski. Poté následovala prohlídka firmy ALBO, která se zabývá výrobou eurooken, dveří, vrat a zimních zahrad. Celou výrobní linku a kompletní zázemí nám ukázali majitelé firmy – manželé Bouchalovi. Následoval přesun zpět do hasičárny, kde pokračovala oficiální část setkání, které se zúčastnil i ředitel HZS OLK, ÚO Přerov, plk. Ing. Čoček. Chutnou večeři připravily pro shromážděné děvčata ze Školní jídelny ZŠ Osek n./B. a skvělé maso do jimi připraveného guláše, v podobě srnčího, věnovali členové Mysliveckého spolku naší obce. Poté následovala volná zábava a na závěr všichni účastníci obdrželi dárkové předměty vztahující se k 690. výročí první písemné zmínky o obci Osek, která byla připravena ve spolupráci s Obecním úřadem. Foto zde.

Mladí hasiči nezahálejí. Naši příznivci na facebooku mohou sledovat, kde se naši mladí hasiči snaží a zápolí na soutěžích, neboť ne všichni naši příznivci jsou zaregistrování na facebooku, přinášíme pár fotografií ve fotoalbu MH 2012 od vedoucí mládeže i na náš web. Fotky byly pořízeny na těchto soutěžích: VC Střítež n/L 9.9., VC Olšovec 2.9., VC Radslavice 25.8., okresní kolo MH Hranice, Drahotuše, PS Osek nad Bečvou 1.7., VC Pavlovice 30.6., VC Drahotuše 24.6., VC Potštát 23.6. a VC Troubky 17.6.2012.

V rámci hodového programu jsme pořádali v sobotu 15.9.2012 DEN OTEVŘENÝCH VRAT v době od 09.00 do 18.00 h. Též v dané době jste si mohli prohlédnout naši prezentaci na nástěnce v místní Sokolovně. Fotky z akcí ve fotoalbu HODY 2012, pěkné fotky pořídili i zástupci obce, k vidění ve fotoalbu na rajčeti zde.

Dne 2.7. byla jednotka SDH Osek n./B., při vyhlášení III. stupně poplachu, povolána k dopravní nehodě nákladního automobilu s následným požárem, který havaroval na ulici Kramářova v k.ú. Přerov I. – Město. Při této nehodě došlo k destrukci objektu a bylo nutno složitě vyprošťovat zaklíněného řidiče, přičemž tento fakt byl komplikován požárem části budovy a havarovaného vozidla s následným únikem plynu z utržené přípojky. (foto zde) Naše jednotka spolupracovala s ostatními jednotkami při likvidaci události a cisterna prováděla dálkovou kyvadlovou dopravu vody pro doplnění CAS, jež hasily požár. Naši členové opět prokázali vysokou profesní kvalitu a připravenost na rozličné typy zásahů. V dalších dnech jsme vyjeli ke třem požárům – 2x požár rodinného domu na Veselíčku a požár brzd u nákladního vozu na silnici I/47, jež se stal za naší obcí. Foto zde. 

Vloženo
fotoalbum z nedělního klání (1.7.2012) na XV. ročníku "O pohár starosty obce Osek nad Bečvou", kde naši mladší žáci získali pohár za 3. místo. Foto zde.

Zveme
všechny naše příznivce a soutěžící na XV. ročník dětské soutěže, která letos mimořádně se nekonná na hody, ale již 1. července 2012 a na jiném místě, než tradičně. Oficiální pozvánka s přesným udání místa a času v souboru PDF: detska_2012.pdf.

Hasičská svatba po “Osecku”:
V sobotu, 16.6.2012, se opět po čase jeden z našich aktivních členů ženil. Tentokrát se jím stal Josef Koščuško, který pojal za manželku naší bývalou členku Báru Zamazalovou, jež ho do našich řad přivedla až z Moravskoslezského kraje. Poněvadž se Pepa výborně, před několika lety, zapracoval do naší jednotky, rozhodli jsme se jej náležitě vyprovodit do života manželského. Byla připravena série akcí, kde museli novomanželé prokázat týmového ducha ve zvládání požáru rodinného domku (hašení džberovou stříkačkou a proudem od CAS) a vyproštění ženicha z okovů. Vše zvládli na výtečnou, a proto si zasloužili malý dárek, kterým jim chceme, jakožto členové SDH Osek n./B., popřát mnoho štěstí a zdraví na společné cestě životem. Foto zde.

Soutěž v požárním útoku v Lazníkách: V sobotu, 16.6.2012, v odpoledních hodinách vyrazily tým mužů a žen na pohárový závod do Lazník. Počasí přálo a družstva byla vyrovnaná v obou kategoriích. Divák se nenudil a byly vidět velmi pěkné výkony. Dosažený čas mužů stačil v celkovém součtu na 6. místo, ale nutno dodat, že jsme se prezentovali velmi solidním a koncentrovaným výkonem. Družstvu žen se vedlo o poznání lépe a po prvním kole dokonce vedly. V druhém pokusu však byly naše děvčata poraženy o neuvěřitelných 0,9 sekundy týmem z Přáslavic. I přesto si odvážejí krásný pohár za druhé místo, jež je plně zasloužený. Foto zde.

Taktické cvičení IZS okresu Přerov na rozsáhlý lesní požár s využitím leteckého hašení: Dne 6.6.2012 jsme se zúčastnili letošního největšího okresního cvičení složek IZS, které připravil HZS OLK ÚO Přerov v katastru místní části Hranic – Uhřínov. Cvičení se zúčastnila řada jednotek PO z řad profesionálních i dobrovolných hasičů. Námětem byl požár lesa. Naše jednotka s vozidlem CAS 25 měla za úkol zajišťovat plnění letadla “Turbočmelák” Letecké hasičské služby, které v rychlých intervalech provádělo shoz hasební vody na imaginární požár. Osádka DA 12 zajistila čerpací stanoviště nedaleko letiště pomocí přenosné stříkačky PPS 12 a vyzkoušela si práci s plovoucím sacím košem. Jejich úkolem bylo doplňovat cisterny, které zajišťovaly vodu pro letecké hašení. Veškeré stanovené cíle jsme splnili bez jakýchkoliv komplikací a na profesionální úrovni. Fotogalerie zde.

Taktické cvičení 10. okrsku: dne 12.5.2012 jsme se zúčastnili taktického cvičení JSDHO 10. okrsku na Skokách. Fotoalbum zde. Měli jsme dva specifické úkoly. Zatímco osádka DA 12 z požární stříkačkou PPS 12 prováděla dálkovou dopravu vody od požární nádrže za obcí Skoky, tak členové jednotky z CAS 25 provedli zásah těžkou pěnou za účelem likvidace požáru osobního automobilu (vše v přiložených fotografiích). Vše se podařilo z naší strany na výbornou a opět jsme si procvičili taktické postupy při zdolávání tohoto typu události.

Požáry z přelomu dubna a května: jednotka SDH Osek nad Bečvou opět vyjela k několika požárům v Oseku a jeho blízkém okolí. Jednalo se o požár, 25.4., zbytků slámy na poli mezi obcemi Osek a Veselíčko - fotoalbum zde, kde náš trambus s nasazenou lištou nemalou měrou přispěl ke zdolání požáru (což je na přiložených fotkách vidět). Dva velké požáry se odehrály z 30. 4. na 1. 5. (pálení čarodějnic), kdy vzplály dva stohy. Jeden na hranici katastrů Radvanice – Osek a další v těsné blízkosti zemědělské společnosti v Lazníkách. Předtím jsme vyjeli ještě k drobnému požáru trávy v lese v k. ú. Buk. Doposud posledním výjezdem je pálení v Oseku nad Bečvou ze dne 2. 5.

Pálení čarodějnic se neobešlo bez výjezdu, až do ranních hodin jsme zasahovali u požárů stohů v Lazníkách a Radvanicích. Jen pár fotek z Lazník a od vysílače zde.

Doplněny
zásahy v roce 2012 a zásahy 2011.

Vloženo fotoalbum
Požár u tří mostů ze dne 27.03.2012 a fotoalbum Kácení 28.03.2012.

Série požárů na přelomu měsíce března a dubna:
Jednotka SDH Osek nad Bečvou vyjížděla v posledních 4 týdnech celkem k 11 událostem, z nichž 9 bylo požárů, 1x se jednalo o planý poplach a 1x technickou pomoc. Z těchto 9 požárů se jich celých 5 odehrálo na katastru obce Osek nad Bečvou. Řada z nich souvisela s nedovoleným vypalováním travních ploch, které se vymkly kontrole a několikrát ohrožovaly i přilehlé nemovitosti. Tráva tak hořela např. v části naší obce pod názvem Lišky a Malé díly pod železnicí nebo nad vlakovou zastávkou. V jednom případě se jednalo o zahoření v komínovém tělese rodinného domu soukromé fyzické osoby. Z přespolních je třeba zmínit požár trávy v Lipníku nad Bečvou – chatová oblast Venedik nebo požár stohu mezi Radvanicemi a Bukem. Poněvadž některé události vznikly i opakovaně v jeden den, tak bych chtěl všem kolegům hasičům poděkovat za špičkově odvedenou práci při všech zásazích. Více ve fotogalerii, která je mixem fotografií pořízených naším fotoaparátem, starostou obce, Martinem Englem, nebo pořízených naším dvorním fotodokumentaristou – Tomem Dohnalem.

Technická pomoc – kácení narušených stromů u kostela Povýšení sv. Kříže:
Dne 28.3. naše jednotka ve spolupráci s automobilovou plošinou z HZS OLK ÚO Přerov, PS Přerov proběhlo kácení narušených stromů (2 ks lip), které hrozily pádem na hřbitovní zeď a přilehlou místní komunikaci. Kácení bylo složité, poněvadž se jednalo o stromy narušené hnilobou a muselo probíhat postupně z důvodu ochrany přilehlého hřbitova. Vše se zdařilo bez újmy na zdraví i majetku občanů, resp. zasahujících hasičů.

Nahrány fotky ze sobotního zásahu 24.3.2012 - požár trávy v Lipníku nad Bečvou ke shlédnutí
zde, dále fotky ze zásahů z 18. 3. 2012 kde jsme byli hasit požáry trávy v Bohuslávkách a na Skokách, foto dodal Tomáš Dohnal.

logokraj.JPGOsecký hasičský dvojboj: 10. 3. 2012 jsme uspořádali soutěž v hasičském dvojboji pro mladé hasiče. Soutěžilo se v kategoriích mladší žáci, starší žáci, dorostenci jednotlivci a vedoucí kolektivů mladých hasičů. Soutěžící čekaly výborně připravené disciplíny a erudovaní rozhodčí. Akci významně podpořil Olomoucký kraj, díky němuž jsme obdrželi finanční dotaci na materiálně technickou podporu celé soutěže. Velmi kvalitní zázemí celé soutěže bylo zajištěno v prostorách osecké sokolovny, přičemž slavnostního zahájení a vyhlášení výsledků se zúčastnil starosta obce Osek nad Bečvou – pan Martin Engl. Můžeme bezesporu tvrdit, že pro osecké barvy to byla velmi úspěšná sobota. V kategoriích mladších i starších žáků jsme získali krásné druhé místo. Ve skupině dorostenců kralovala domácí Adéla Janků (druhé místo obsadil Tomáš Melč, opět svěřenec našeho sboru) a ve vedoucích vyhrála její starší sestra Lucie. Co k takovému úspěchu dodat……snad jen, neusnout na vavřínech a pokračovat v kvalitní práci s hasičskou mládeží. Fotografie z letošní uzlovačky
zde. Výsledkové listiny z dvojboje a uzlové štafety ke stažení ve formátu pdf. zde: dvojboj a uzlová štafeta
.

Pozvánku na letošní uzlovačku, konanou 10.3.2012 tradičně v osecké Sokolovně si můžete stáhnout v 

Děkujeme svým příznivcům za velkou návštěvnost našeho plesu, pár fotografií jsme umístili do fotoalba Ples 21.1.2012, videa kulturního programu našich dorostenek budou v průběhu ledna umístěny do sekce videa.

Pozvánka na Tradiční hasičský ples, který se koná v sobotu 21. ledna 2012 od 20.00 h v Sokolovně v Oseku nad Bečvou zde.

8. ledna 2012 se konala Výroční valná hromada SDH Osek nad Bečvou. Z precizně vypracovaných zpráv bylo patrné, že se nám na všech polích naší činnosti v uplynulém roce dařilo. Snad jen mládež je potřeba více podpořit. Zejména jejich vedoucí vytvářením kvalitních podmínek pro jejich práci. V diskusi pak řečníci jen potvrdili slova starosty. Z jejich úst zněla samá chvála. Doufám že tomu tak bude i na příští VVH. Foto zde.

Vytvořeno fotoalbum "
Požár Sobíšky 7.1.2012".

Pozvánka na Výroční  valnou hromadu pro členy SDH Osek nad Bečvou k shlédnutí zde.
Členské základny SDH, aktuální seznam členů zde na webu, případné reklamace u starosty SDH.

Vložen zápis z poslední výborové schůze
zde.

Proběhlo doplnění fotoalb na webu, dodáno fotoalbum
Otevřená vrata, doplnění fotek do Rekonstrukce HZ, přidáno nové fotoalbum Požár v Lipníku nad Bečvou ze dne 14.12.2011, Školení ve vyprošťování 2011 a Školení nositelů dýchací techniky.

 
 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< říjen >>
<< 2018 >>
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Statistiky

Online: 1
Celkem: 247890
Měsíc: 2730
Den: 92